Szachy

Sekcja Szachowa została powołana w 1946 roku na Walnym Zebraniu WKS „Flota” Gdynia, zgodnie z rozkazem Dowódcy MW z dnia 30 października 1946 roku. Po kilkuletniej działalności i stale piętrzących się trudnościach w działaniu, uległa rozwiązaniu.

Z inicjatywy Zarządu Klubu WKS „Flota” Gdynia Sekcja Szachowa została reaktywowana z dniem 01 września 2013 roku. Duży wpływ na ponowne powstanie Sekcji miały liczne sukcesy gdyńskich juniorów oraz pozyskanie profesjonalnej kadry trenerskiej. Pierwszymi trenerami byli arcymistrz Aleksander Miśta oraz mistrzyni FIDE – WFM Joanna Górecka. 

Od roku 2014 sekcji szachowej udaje się pozyskać dotację miejską na szkolenie szachowe dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są w:

Kadra szkoleniowa:

  • Marzena Gajlewicz – kierownik sekcji szachowej
  • Tomasz Kempiński

Kontakt: +48 606-940-872

Wpłat składek należy dokonywać na konto KLUBU (do 10-go każdego miesiąca):

BANK PEKAO S.A.:
98 1240 5354 1111 0010 7060 1371

Turnieje szachowy odbywają się online:

http://www.chessarbiter.com/turnieje.php

Skip to content