Strzelectwo Sportowe

Strzelectwo wyczynowe WKS Flota od pierwszych treningów na strychu koszar I Morskiego Batalionu Zapasowego w Gdańsku-Nowym Porcie w 1945 roku – przeszło długą, pełną trudów i przeszkód drogę rozwojową. Z perspektywy czasu możemy ocenić, że droga ta doprowadziła Sekcję do najwyższej pozycji w Klubie pod względem ilości zdobytych medali na najwyższym światowym poziomie. W 1959 roku Sekcja Strzelecka rozpoczęła regularną działalność w ramach Wojskowego Klubu Sportowego „Flota”. Wkrótce ukonstytuował się Zarząd Sekcji pod kierownictwem kpt. mar. Józefa Dopieralskiego.

Poniżej film promujący sekcje:


Kadra:

Prezes Zarządu

Tomasz KRÓLIK –

  • Joanna Wawrzonowska – instruktor – broń krótka
  • Adrian Zajkowski – instruktor – broń krótka
  • Rafał Hinc – instruktor – strzelanie dynamiczne – kontakt 694-675-101 – amatorzy i dynamika

Strzelnica składa się z pięciu osi strzeleckich przeznaczonych do strzelań pistoletowych i karabinowych. Obiekt jest pełno wymiarowy do uprawiania konkurencji olimpijskich w dyscyplinach karabinu i pistoletu. Są m.in. to konkurencje karabin dowolny, karabin sportowy, karabin pneumatyczny, pistolet dowolny, pistolet sportowy, pistolet szybkostrzelny oraz pistolet pneumatyczny strzelany przez kobiety i mężczyzn.

Na wyżej opisywanym obiekcie znajduje się dobrze wyposażony oraz zabezpieczony Magazyn Broni w którym to przechowuję się broń strzelecką oraz amunicję. Magazyn jest wyposażony w elektroniczny dozór pod postacią uzbrojonej jednostki jaką jest Akademia Marynarki Wojennej. Na stanie Magazynu Broni znajduje się wiele jednostek broni przeznaczonych głównie do szkolenia młodych adeptów strzelectwa sportowego.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


Wpłat składek należy dokonywać na konto KLUBU
(do 10 każdego miesiąca): BANK PEKAO S.A.:
41 1240 5354 1111 0010 4922 738

Poniżej do ściągnięcia deklaracja wzór deklaracji członkowskiej wraz z wzorem z rezygnacji z deklaracji członkowskiej.

Skip to content